Bazar günü 18 Aprel 2021

Təhsil

ADAU-nun zəngin laboratoriyaları

Surxay Məmmədzadə - 22/02/2021

Dövlətimizin aqrar sahəyə göstərdiyi qayğının nəticəsi olaraq respublikamızın 11 bölgəsində torpaq və bitkilərin analiz olunması üçün aqrokimya laboratoriyaları açılmışdır. Bu tipli laboratoriyanın biri də ADAU-nun Aqronomluq fakültəsinin torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasında quraşdırılmışdır.

Laboratoriyada bitkilərin həyatı üçün zəruri olan bütün makro və mikro elementlər, torpağın aqrokimyəvi,  bioloji , su-fiziki, hava və istilik xassələri, torpaq və bitkilərin tərkibində olan ağır metallar, zəhərli maddələr təyin edilir.

https://www.youtube.com/watch?v=LQSLL5-zb_c&list=PLadltGTXIi-hSgHVdoo4NZ6NBXxgZj0r0&index=2&fbclid=IwAR2P8J8aswTdx8SWdEyKeWnN_V9at92GLReU90832kOYgrd72PQ2JoAl8JM

Cəmiyyət